Đào Nguyễn Cao My

Thông dịch viên tiếng Nhật

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Đào Nguyễn Cao My
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 20/06/1995
Điện thoại: 0903165507
Email: dao.nguyen.cao.my@greensun.com.vn
Ngôn ngữ có thể dịch: 日越・越日・英日・日英
Năng lực/bằng cấp ngoại ngữ: Japanese: JLPT N1 English: Tương đương TOEIC 800
Số năm kinh nghiệm:
1 năm

GIỚI THIỆU

Sinh viên chuyên ngành tiếng Nhật tại Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Am hiểu sâu văn hóa Nhật Bản, thường xuyên tiếp xúc với thông tin quốc tế. Tự tin về khả năng dịch thuật, truyền tải đầy đủ ý nghĩa và sắc thái của câu văn, đồng thời đảm bảo năng suất, xử lý được nhiều loại lĩnh vực khác nhau. Có thế mạnh trong phương diện tìm tòi nghiên cứu và học hỏi, tiếp thu những điều mới. Luôn cố gắng mang đến bản dịch chất lượng nhất cho khách hàng.

SKILLS

Năng suất dịch 1 ngày (theo quy định) TRA: 2000 – 日越, 1700 – 英越
CHK: 4000 – 日越, 3400 – 英越
Năng suất dịch 1 ngày (tự đề xuất) TRA: 2000 – 日越, 2000 – 英越
CHK: 4000 – 日越, 4000 – 英越
Đơn giá Dịch – Đơn giá Check JV: 200 – 200
EV: 200 – 250
Môi trường làm việc (Công cụ CAT) SDL Trados Studio, Translation Workspace, MemoQ, Memsource
Các nhiệm vụ làm khi dịch/check Tổng hợp term, Review thống nhất, Tạo Trados, Tổng hợp TM, v.v…
Các công việc khác ngoài dịch/check DTP, layout, align, v.v…

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Lĩnh vực tham gia dịch Lĩnh vực Nội dung lĩnh vực Ngôn ngữ Khối lượng
Kinh doanh tổng hợp Tài liệu đăng ký công ty, thông tin IR, tài chính, tài liệu hội thảo. Nhật – Việt, Anh – Việt 15000
CNTT, điện tử, máy móc Tài liệu: Điện, điện tử, cơ khí, phần mềm, phần cứng, hệ thống điều khiển, bản địa hóa phần mềm, thiết bị y tế, kỹ thuật dân dụng, môi trường, xử lý nước, xử lý chất thải, hướng dẫn sử dụng. Nhật – Việt, Anh – Việt 15000
Kinh tế, tài chính, kế toán Tài liệu IR, báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, báo cáo kiểm toán Nhật – Việt,

Anh – Việt

5000
Giáo dục Tài liệu đào tạo của JICA, AOTS Nhật – Việt, Anh – Việt 10000
Y tế và dược phẩm Giấy chứng nhận y tế, MSDS, bài báo y tế, hướng dẫn về y tế, y tế lặn Nhật – Việt, Anh – Việt 30000
Tài liệu Luật, hợp đồng Hợp đồng, luật pháp, tài liệu tòa án Nhật – Việt, Anh – Việt 15000
Tài liệu PR, Marketing Bản địa hóa trang web công ty, báo cáo CSR, brochure sản phẩm, poster Nhật – Việt, Anh – Việt 20000
Tài liệu Tham quan, du lịch, ẩm thực Tờ rơi du lịch, ứng dụng du lịch, tập sách du lịch, hướng dẫn nấu ăn, menu món ăn Nhật – Việt, Anh – Việt 30000
Tài liệu Văn học, văn hóa, giải trí Tiểu thuyết, Anime, Game, Phim ảnh Nhật – Việt, Anh – Việt 10000
Khác Sách giáo khoa về an toàn giao thông Nhật – Việt, Anh – Việt 100000